Theo TNR Grand Long Khánh Đến năm 2030, TP. Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) dự kiến dành khoảng 6.900ha đất để triển khai khoảng 586 dự án.
Bác quy hoạch 2.800ha đất làm đất ở của TP.Long Khánh

 

TP. Long Khánh về đêm (ảnh: baodongnai.com.vn)

Đó là nội dung chính trong bản quy hoạch sử dụng đất cấp huyện để thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của TP.Long Khánh.

Theo quy hoạch, TP.Long Khánh sẽ giảm gần 4.600 ha đất nông nghiệp (so với năm 2020) để chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Trong đó, chuyển sang đất ở hơn 1.300 ha, đất phát triển hạ tầng trên 1.200 ha, đất khu công nghiệp và cụm công nghiệp hơn 360ha, đất thương mại dịch vụ hơn 780ha, đất vui chơi giải trí gần 370ha…

Đồng thời cùng giai đoạn, TP.Long Khánh sẽ triển khai khoảng 586 dự án với tổng diện tích đất gần 6.900 ha. Trong đó, có 426 dự án có diện tích 2.454ha chuyển tiếp từ quy hoạch sử dụng đất kỳ trước qua và 160 dự án bổ sung mới diện tích 4.431ha.

Đến năm 2025 đạt đô thị loại II và phát triển theo hướng “Xanh – văn minh – an toàn – hiện đại”. Theo dự kiến, đến năm 2025 quy mô dân số TP dự kiến đạt 200 – 500.000 người.

Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của TP.Long Khánh không được chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng như Hội đồng thẩm định thông qua.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, quy hoạch diện tích đất ở quá lớn, lên đến gần 2.800 ha nếu không có giải pháp sẽ rất khó thu hút được người dân đến sinh sống. Ngoài ra cũng không mang lại lợi thế để phát triển kinh tế. Trong quy hoạch nên tính toán tiết kiệm và khai thác đất đai cho hiệu quả.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai yêu cầu TP. Long Khánh phải tính toán lại dân số để quy hoạch đất ở cho phù hợp. Trong đó, nên tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ để thu hút người dân đến ở nhiều hơn, chú ý dịch vụ phải đặc sắc.

Là 1 trong 2 thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Nai, TP. Long Khánh có diện tích khoảng 191,75 km². Tính đến năm 2020, dân số TP. Long Khánh khoảng 158.000 người.

Xem Thêm : Tnr Grand Long Khánh

Theo Đăng Kiệt

DMCA.com Protection Status